От основаването на учебното заведение през 1949 г. досега педагогическият колектив работи за утвърждаване на ПГ по икономика като конкурентноспособно училище за подготовка на висококвалифицирани средноикономически кадри. образование създават мотивация у младите хора.

 

Мисията на Професионална гимназия по икономика е да предостави на обществото нов качествен образователен продукт, адаптивен към изискванията на пазара. Стимулиращата учебна среда и високото качество на образование създават мотивация у младите хора.

 

Стремежът ни е да дадем на учениците сериозни познания,  да провокираме желанието им за творчество, да подпомогнем самоинициативата им чрез доверие към преподавателите и трайните човешки ценности. Насърчаваме естествените заложби у децата с доброта, обич и взискателност.

 

Високите стандарти във всички сфери на училищния живот създават у учениците удоволствие от успеха и са условие за високи резултати в образователния процес и в бъдещата им реализация.

 

 

Инвестирайте в бъдещето си с нас!

 

Професионална подготовка

Гарантирана реализация

Изберете нас!